Søk støtte til din forening


Gjennom våre sponsoraktiviteter ønsker vi å støtte oppunder aktiviteter for barn og unge gjennom kultur, idrett og realfagssatsninger samtidig som vi øker kunnskapen og kjennskapen til Follo Energi AS.

Vi mottar mange forespørsler om å sponse ulike aktiviteter gjennom året, både små og store. Mange av de er gode aktiviteter som vi gjerne skulle støttet. Men vi må hele tiden gjøre en prioritering basert på det vi har besluttet i vår sponsorstrategi. Innenfor de rammene vi har satt når det gjelder sponsing velger vi ut noen, men må dessverre si nei til veldig mange.

De sponsoraktivitetene vi prioriterer må passe følgende kriterier:
- Støtte tiltak til barn og unge opp til 19 år.
- Tiltak som treffer mange er mer attraktive enn tiltak som treffer få.
- Brukes til egne tiltak og planer, ikke ordinær drift.
- Laget/foreningen som søker må ha sunn økonomi og godkjente årsregnskap.

Vi deler ut kroner 5 000 kroner til 10 ulike lag og foreninger basert på deres søknader, mens tre finalister konkurrerer om 25 000 kr, 15 000 kr og 10 000 kr.

Søknadsfrist: 07.04.2017

Navn på lag/ forening *
Kontaktperson *
Mobiltelefon *
E-post *
Organisasjonsnr
Kontonummer
Adresse *
Navn på kasserer *
Beskrivelse av tiltaket det søkes støtte til (maks 400 ord) *
Antall barn og unge som får glede av tiltaket det søkes støtte til *
Hvordan vil laget/foreningen synliggjøre samarbeidet med Follo Energi AS? *